Thiết lập trung tâm logistics của Hàn Quốc tại Việt Nam

Việc thiết lập trung tâm logistics của Hàn Quốc tại Việt Nam

📉 Bộ Thủy sản và Hải sản Hàn Quốc cho biết họ đã thành lập một công ty mang tên K-UPA tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ các công ty Hàn Quốc bảo quản hàng hóa ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ thấp.

📈 Sự ra mắt của K-UPA diễn ra trong bối cảnh Bộ đang hợp tác với Cảng Ulsan ở Hàn Quốc để mở một trung tâm tại tỉnh Đồng Nai, miền Nam Việt Nam để hỗ trợ các công ty Hàn Quốc bảo quản hàng hóa ở nhiệt độ phòng hoặc nhiệt độ thấp.

📶 Trong kết hợp với công ty logistics KCTC của Hàn Quốc, dự án, trị giá 18,8 tỷ KRW (14,3 triệu USD), tập trung vào việc xây dựng một trung tâm có diện tích 12.000 mét vuông với khả năng lưu trữ 4,3 triệu pallet hàng hóa. Trong đó, Cảng Ulsan giữ 80% cổ phần trong dự án, và KCTC Việt Nam giữ phần còn lại.

✍ Khi trung tâm đi vào hoạt động, nó sẽ cải thiện đáng kể sức cạnh tranh xuất khẩu của các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Đông Nam Á.

📌 Trung tâm dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 12 năm nay và bắt đầu cung cấp dịch vụ đầy đủ vào tháng 7 năm 2025. Trung tâm sẽ cung cấp giảm giá khoảng 10-15% cho các công ty Hàn Quốc nhỏ và vừa.

Nguồn: Tổng cục Hải quan