KHAI BÁO HẢI QUAN VÀ THÔNG QUAN

Dịch vụ khai hải quan, thông quan hàng hóa

 • Nhập – xuất kinh doanh.
 • Nhập – xuất gia công.
 • Nhập – xuất SXXK.
 • Nhập khẩu MMTB miễn thuế tạo TSCĐ.
 • Hàng tạm nhập, tái xuất, tạm xuất và tái nhập.
 • Xuất nhập vào khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất.
 • Hàng nhập khẩu quá cảnh, chuyển cửa khẩu.
 • Hàng nhập vào KNQ.
 • Hàng nhập khẩu khác.

Dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành

 • Thủ tục xin công bố, tự công bố về An toàn thực phẩm tại Cục An Toàn Thực Phẩm/Bộ Y Tế.
 • Xin giấy phép xuất bản phẩm tại Bộ TT&TT.
 • Xin giấy phép tiền chất, khai báo hóa chất tại Cục Hóa Chất/Bộ Công Thương.
 • Xin giấy phép kiểm dịch động vật tại Cục Thú Y, giấy phép kiểm dịch thực vật tại Cục BVTV/Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
 • Xin giấy phép NK phân bón tại Cục BVTV/Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Dịch vụ kiểm tra sau thông quan

 • Thu thập tài liệu
 • Kiểm tra hàng hóa
 • Kiểm tra tài liệu kế toán
 • Tư vấn thực hiện các biện pháp khắc phục và lên kế hoạch thực hiện