22.09.2023- KCTC Vina chào đón đoàn KCTC Korea.

Sáng ngày 22.09.2023, nhân tiện chuyến làm việc của đoàn KCTC Korea, trưởng đoàn là chủ tịch ông Ryu Joo Hwan đã đến thăm và làm việc với Ban giám đốc KCTC Vina tại Nhơn Trạch.

Chủ tịch ông Ryu Joo Hwan đã động viên toàn thể nhân viên và tập thể công ty KCTC Vina rất vui mừng và chào đón đoàn KCTC Korea với bó hoa tươi thắm.