26.2 – Trao đổi chuyên đề giữa công ty KCTC Vina ( Nhơn Trạch Logistics Center) và trường Đại học Quốc Gia Pusan.

Ngày 26/2/2014, ông Park Hyun Bae, người đứng đầu KCTC Vina ( Nhơn Trạch Logistics Center), đã chào đón đội ngũ đến từ Trường Cao học Quốc tế của Đại học Quốc gia Pusan. Nhóm này bao gồm Giáo sư Kim Seoksoo và Giáo sư Jo Yangil, những người được hỗ trợ bởi một dự án do Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế tài trợ nhằm đào tạo các chuyên gia ở Đông Nam Á. Ngoài ra, Tiến sĩ Jung Duhyun và các sinh viên thạc sĩ Song Mingi, Choi Hekyung và Oh Myungju đã tham gia chuyến thăm Logistics Center của công ty KCTC Vina để thực hiện công tác thực địa và khảo sát địa phương tại Đông Nam Á.

Trong chuyến thăm, họ đã nghiên cứu cơ sở hạ tầng của các cơ sở KCTC, chuyên môn của nhân viên và đặc điểm văn hóa và kinh doanh của khu vực địa phương. Họ cũng chia sẻ rất nhiều thông tin về văn hóa địa phương và đặc điểm của ngành logistics Việt Nam cùng với thông tin logistics địa phương.