20.09.2023- chuyến thăm của chủ tịch tập đoàn KCTC Hàn Quốc tại công ty Besco.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập đoàn KCTC Hàn Quốc, ông Ryu Joo Hwan tại Công ty Besco đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong mối quan hệ giữa hai công ty. Ông đã thể hiện sự quan tâm và cam kết mạnh mẽ đối với việc phát triển và củng cố sự hợp tác giữa các đơn vị.

Trong cuộc gặp gỡ và trao đổi, ông Chủ tịch đã tôn vinh những thành tựu và cam kết của Besco trong việc cung cấp dịch vụ vận tải và logistics hàng đầu. Ông đã thể hiện lòng tin tuyệt đối vào khả năng và tiềm năng của Besco trong việc đóng góp vào sự thành công chung và phát triển bền vững.

Chuyến thăm này đã thúc đẩy mối quan hệ giữa Besco và KCTC.

Chuyến đi đã có những trải nghiệm thú vị và đem lại mối quan hệ cho hợp tác tương lai tốt đẹp .