09.09.2023 – Huấn luyện phòng cháy chữa cháy tại KCTC Cái Mép Depot

KCTC Cái Mép Depot luôn coi việc đào tạo về phòng cháy chữa cháy như một phần quan trọng của hoạt động hàng ngày. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng mọi người, từ nhân viên đến những người làm việc tại đây, đều được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

 

Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo định kỳ về phòng cháy chữa cháy, trong đó bao gồm cách sử dụng thiết bị chữa cháy, quy trình sơ tán, và cách xử lý tình huống khẩn cấp. Những buổi tập huấn này đảm bảo rằng tất cả mọi người đều biết cách đóng góp vào việc duy trì an toàn tại cơ sở của chúng tôi.

 

Chúng tôi tự hào về việc nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo rằng cơ sở của chúng tôi luôn là một môi trường an toàn cho tất cả.