1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cục thuế tỉnh Đồng Nai trả lời thắc mắc của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế nội địa

Tuesday, 16 June 2015 06:12

Written by Admin

PDF Print E-mail

Câu hỏi 1:


Hỏi: Công ty TNHH NK Bio Vina được thành lập trong Khu Công Nghiệp Long Thành theo giấy phép đầu tư số: 472043000382, do Ban Quản Lý các Khu Công Nghiệp cấp ngày 29/01/2008.
Trên giấy phép đầu tư, Công ty chúng tôi đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau: Thuế suất 15% trong vòng 15 năm kể từ năm 2008. Doanh nghiệp được miễn thuế trong vòng 3 năm (từ 2008 đến hết 2010), giảm 50% số thuế phải nộp trong 7 năm tiếp theo (từ năm 2011 đến hết 2017). Trong năm 2014 công ty chúng tôi có

dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động (mở rộng quy mô sản xuất trên cùng địa bàn của dự án cũ) với tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng thêm đạt 153% so với tổng nguyên giá TSCĐ trước khi đầu tư.
Vậy xin hỏi phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mai lại có được hưởng ưu đãi về thuế TNDN không? Nếu có thì mức hưởng cụ thể như thế nào.

Trả lời: Đối câu hỏi của doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến chính sách ưu đãi thuế TNDN dự án đầu tư mở rộng Cục Thuế đã trả lời doanh nghiệp tại CV 2196/CT-TTHT ngày 08/5/2015. Đề nghị doanh nghiệp thực hiện.