1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Cục Hải Quan Đồng Nai trả lời vướng mắc của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực hải quan

Tuesday, 16 June 2015 04:10

Written by Admin

PDF Print E-mail

Câu hỏi 1:


Hỏi: Hướng dẫn chính sách về nội dung hoàn thiện bổ sung nhằm xử lý nhanh các thủ tục, thay đổi chính sách, nội dung công việc thông quan.
Trả lời:
Luật Hải quan 2014 được Quốc hội thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015; Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ 15/03/2015; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành từ 01/04/2015.
Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên làm thay đổi căn bản về thủ tục hành chính trong công tác quản lý của cơ quan hải quan, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính về hải quan.
Trong thời gian tới, khi hệ thống Một cổng thông tin quốc gia được kết nối hoàn chỉnh, rất nhiều loại giấy phép sẽ được khai báo qua mạng khi khai báo hải quan qua hệ thống VNACCS mà không cần phải xuất trình bản giấy.


Câu hỏi 2:


Hỏi: Hướng dẫn chính sách việc nhập trang thiết bị máy móc cũ. Phát sinh khó khăn cho doanh nghiệp do không biết rõ việc có được phép nhập các thiết bị máy móc cũ hay không? Cần hoàn thiện quy định pháp luật và có những quy chế, quy tắc cụ thể, chi tiết
Trả lời: - Ngày 15/07/2014, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/09/2014. Tuy nhiên, ngày 29/08/2014 Bộ KHCN ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN và đến nay chưa có hướng dẫn khác.
- Trường hợp máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc khi nhập khẩu sẽ bị điều chỉnh bởi công văn số 2527/TB-BKHCN ngày 06/09/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ. Theo đó, cơ quan hải quan chỉ cho phép thông quan các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nếu được Bộ Khoa học Công nghệ xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu.


Câu hỏi 3:


Hỏi: Hướng dẫn về phân tích HS code. Do thay đổi trong việc áp dụng HS code nên phát sinh các trường hợp hàng hóa trước kia được miễn thuế nay trở thành hàng hóa bị đánh thuế. Hiện nay các cơ quan đang tiến hành thu thập và thu thêm thuế đối với các mặt hàng trước kia được miễn thuế. Việc thu thuế thêm đối với cả những mặt hàng trong quá khứ do những thay đổi trong áp dụng HS code là biện pháp xử lý quá nghiêm khắc
Trả lời:
- Cơ quan hải quan áp mã HS trên cơ sở 06 nguyên tắc áp mã của Hải quan thế giới, hàng hóa thực tế nhập khẩu và các thông tin khác do doanh nghiệp khai báo. Đối với hàng hóa đưa đi giám định, phân tích phân loại thì việc áp mã HS phải căn cứ vào kết quả giám định, phân tích phân loại của cơ quan chuyên môn.
- Do câu hỏi của Công ty không nêu cụ thể trường hợp nào nên cơ quan hải quan không thể trả lời cụ thể được.