1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Tình trạng cơ sở hạ tầng

Wednesday, 31 March 2010 08:35

Written by Admin

PDF Print E-mail
Tên cơ sở
dimension(㎡) Công suất (TEU) Vị trí
Khu vực dịch vụ
Uam CY/CFS 39,670 / 9,917 3,900 #184-33 Uam 1-dong, Nam-gu, Busan Pusan,
YeongNam
Yongdang CY/CFS 24,794 / 1,983 1,350 #205-1 Yongdang-dong, Nam-gu, Busan Pusan,
YeongNam
Shinsundae CY 24,794 1,150 #123 Yongdang-dong, Nam-gu, Busan Pusan,
YeongNam
1 Port CY 10,297 860 #15-3 Jungang-dong, Jung-gu, Busan Pusan,
YeongNam
Pier#5 Container Yard 5,950 800 Beomil dong, Dong-gu, Busan Pusan,
YeongNam
Incheon CY/CFS 23,802 / 6,612 1,300 #36-1 Hang-dong ,Jung-gu, Incheon seoul, Kyunggi
Uiwang ICD/CFS 28,100 / 826 2,000 I-dong, Uiwang Si, Gyeonggi-Do seoul, Kyunggi,
Kangwon
Yangsan ICD/CFS 52,893 / 3,365 4,400 Jeungsan-ri Mulgeum-eup, Yangsan Si, Gyeongsangnam-Do Pusan,
YeongNam
Pusanjin ICD 11,240 400 Choryang-dong, Dong-gu, Busan Pusan,
YeongNam
Gumi CD/CFS 16,530 / 826 850 Gongdan-dong, Gumi Si, Gyeongsangbuk-Do Kyungbuk, Daegu
Ulsan CD 6,612 320 Maeam-dong, Nam-gu, Ulsan YeongNam, Ulsan
Cheongju CD 8,926 250 Jeongbong-dong, Cheongju Si Heungdeok-gu, Chungcheongbuk Chungcheong
Cheonan CD 3,306 100 Seongseong-dong, Cheonan Si Seobuk-gu, Chungcheongnam-Do Chungcheong
Gunsan CD 8,265 250 Jigyeong-ri Daeya-myeon, Gunsan Si, Jeollabuk-Do Honam
Gwangyang CD 4,959 240 Doi-dong, Gwangyang Si, Jeollanam-Do Honam
Gunsan CD 1,322 50 Daeya-myeon, Gunsan Si, Jeollabuk-Do Honam