1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Vận chuyển hàng hóa

Friday, 26 March 2010 01:13

Written by Admin

PDF Print E-mail
Khu vực kinh doanh

KCTC đã và đang cung cấp các dịch vụ hậu cần từ hàng xuất, đến kho bãi và giao hàng với cơ sở hạ tầng được trang bị đầy đủ với hơn 30 năm kinh nghiệm. Các hoạt động tiếp thị và mối quan hệ vững chắc với các hãng tàu lớn đã giúp cho KCTC có một bước tiến vững chắc. Thêm vào đó KCTC cũng mang đến các dịch vụ hậu cần trên toàn thế giới cho các đối tác thứ ba thông qua chiến lược toàn thắng cho tất cả các bên có liên quan.


Để thâm nhập vào hoạt động giao nhận toàn cấu, KCTC chú trọng vào việc thiết lập những chiến lược liên minh với các công ty giao nhận đa phương thức và cung cấp các giải pháp hậu cần tiên tiến, các cơ sở hạ tầng phục vụ cho lĩnh vực giao nhận nước ngoài đang được triển khai.